Renault 5 Turbo

Renault 5 Turbo czyli jeden z dziesięciu najlepszych sportowych samochodów świata lat 80tych.